CSR

Xinsu Global përmirëson mirëqenien e punonjësve dhe merr më shumë përgjegjësi për shoqërinë dhe mjedisin gjatë operacioneve të biznesit, rrit njohjen e vlerave personale të punonjësve, përpiqet për mirëdashësi mjedisore dhe jep më shumë kontribute për konsumatorët dhe shoqërinë.