Напојување со префрлување на печатач

Печатач е уред што ја печати содржината на компјутерот на поврзан медиум и е компјутерски излезен уред. Цилиндрични печатари, сферични печатачи, термички печатачи, ласерски печатачи, електростатски печатачи, итн. Xinsu Global адаптерот за напојување на печатачот има одреден удел на пазарот, со предности на мала големина, мала тежина, висока енергетска ефикасност, стабилен квалитет и целосна сертификација. Најчесто користени печатари се адаптер за напојување 24V 2.5A, адаптер за напојување 24V 3A, адаптер за напојување 24V 5A, адаптер за напојување 24V 8.33A и така натаму.