Spínaný zdroj napájania tlačiarne

Tlačiareň je zariadenie, ktoré tlačí obsah počítača na súvisiace médium a je výstupným zariadením počítača. Cylindrové tlačiarne, sférické tlačiarne, termálne tlačiarne, laserové tlačiarne, elektrostatické tlačiarne atď. Xinsu Global napájací adaptér tlačiarne má určitý podiel na trhu s výhodami malých rozmerov, nízkej hmotnosti, vysokej energetickej účinnosti, stabilnej kvality a plnej certifikácie. Bežne používané tlačiarne sú 24V 2,5A napájací adaptér, 24V 3A napájací adaptér, 24V 5A napájací adaptér, 24V 8,33A napájací adaptér atď.