Τροφοδοτικό με μεταγωγή εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι μια συσκευή που εκτυπώνει τα περιεχόμενα ενός υπολογιστή σε ένα σχετικό μέσο και είναι μια συσκευή εξόδου υπολογιστή. Εκτυπωτές κυλίνδρων, σφαιρικοί εκτυπωτές, θερμικοί εκτυπωτές, εκτυπωτές λέιζερ, ηλεκτροστατικοί εκτυπωτές κ.λπ. Ο προσαρμογέας τροφοδοσίας εκτυπωτή Xinsu Global έχει ένα συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς, με τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, του μικρού βάρους, της υψηλής ενεργειακής απόδοσης, της σταθερής ποιότητας και της πλήρους πιστοποίησης. Οι εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι μετασχηματιστής ρεύματος 24V 2,5A, μετασχηματιστής ρεύματος 24V 3A, μετασχηματιστής ρεύματος 24V 5A, μετασχηματιστής ρεύματος 24V 8,33A και ούτω καθεξής.