Κατασκευαστής φορτιστή μπαταριών και τροφοδοτικού μεταγωγής με πιστοποιητικό ISO 9001

Οπτικοποιημένη παραγωγική διαδικασία

IQC

IQC

Υλικό διανομής

Υλικό διανομής

ΒΟΥΤΙΑ

ΒΟΥΤΙΑ

Επιθεώρηση

Επιθεώρηση

Κυματική συγκόλληση

Κυματική συγκόλληση

Κοπή καρφίτσας

Κοπή καρφίτσας

Επισκευή συγκόλλησης

Επισκευή συγκόλλησης

Ηλεκτρική δοκιμή

Ηλεκτρική δοκιμή

Διαχωρίζοντας

Διαχωρίζοντας

Κόλλα Dotting

Κόλλα Dotting

Συναρμολόγηση κελύφους (2)

Συναρμολόγηση κελύφους

Δεύτερη Ηλεκτρική Δοκιμή

Δεύτερη Ηλεκτρική Δοκιμή

Τεστ γήρανσης

Τεστ γήρανσης

Συγκόλληση Υπερήχων

Συγκόλληση Υπερήχων

btr

Αυτοκόλλητη ετικέτα

Συσκευασία

Συσκευασία

Απόθεμα Σε

Απόθεμα Σε

αποστολή

Αποστολή