ઇલેક્ટ્રિક વ્હીલચેર ચાર્જર

ઇલેક્ટ્રિક વ્હીલચેર મેન્યુઅલ વ્હીલચેરના આધારે વિકસાવવામાં આવે છે, જેમાં બેટરી ડ્રાઇવ મોડ્યુલ, કંટ્રોલ મોડ્યુલ અને ચાર્જર જેવા ઘટકો ઉમેરવામાં આવે છે.તેનો ઉપયોગ વિકલાંગ લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમ કે વિકલાંગ અને વૃદ્ધો, અને તેમના માટે પરિવહનનું અનિવાર્ય સાધન બની ગયું છે.સામાન્ય રીતે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીલચેરમાં બે પ્રકારની પાવર બેટરીનો ઉપયોગ થાય છે, લીડ-એસિડ બેટરી અને લિથિયમ બેટરી.તે રિચાર્જ કરી શકાય છે અને વારંવાર ઉપયોગ કરી શકાય છે, અને બુદ્ધિશાળી નિયંત્રણ લીવરનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીલચેરની હિલચાલને નિયંત્રિત કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી ઈલેક્ટ્રિક વ્હીલચેર 24V2A લીડ-એસિડ બેટરી ચાર્જર, ઈલેક્ટ્રિક વ્હીલચેર 24V5A લીડ-એસિડ બેટરી ચાર્જર, ઈલેક્ટ્રિક વ્હીલચેર 24V7A લીડ-એસિડ બેટરી ચાર્જર અને ઈલેક્ટ્રિક વ્હીલચેર 29.4V2A લિથિયમ બેટરી ચાર્જર, ઈલેક્ટ્રિક વ્હીલ ચેર 29.4V2A લિથિયમ બેટરી ચાર્જર 29.4V7A લિથિયમ બેટરી ચાર્જર