પ્રમાણપત્ર

પાવર સપ્લાય અને બેટરી ચાર્જર સ્વિચ કરવા માટે CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, PSB સલામતી પ્રમાણપત્રો

ધોરણો: IEC62368, IEC60950. IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010

સીબી

ઈ.સ

કે.સી

SAA

ISO 9001

UL / cUL

એલવીડી

કેસીસી

PSE

RoHS

સીસીસી

જી.એસ

યુકેસીએ

PSB