Elektrisk rullestollader

Elektriske rullestoler er utviklet på grunnlag av manuelle rullestoler, med komponenter som batteridriftsmoduler, kontrollmoduler og ladere lagt til. Den brukes av funksjonshemmede, som funksjonshemmede og eldre, og har blitt et uunnværlig transportmiddel for dem. Det er to typer strømbatterier som vanligvis brukes i elektriske rullestoler, blybatterier og litiumbatterier. Den kan lades opp og brukes gjentatte ganger, og kan kontrollere bevegelsen til den elektriske rullestolen ved å bruke den intelligente kontrollspaken. Vanlige brukt er elektrisk rullestol 24V2A blybatterilader, elektrisk rullestol 24V5A blybatterilader, elektrisk rullestol 24V7A blybatterilader og elektrisk rullestol 29.4V2A litiumbatterilader, elektrisk rullestol 29.4V5A elektrisk rullestolbatterilader 7A,. litium batterilader