பக்கப்பட்டி இடது

தொடர்பு கொள்ளவும்

  • 3வது தளம், எண். 1 கட்டிடம், சி மாவட்டம், 108 ஹோங்கு சாலை, யான்லூ தெரு, பாவோன் மாவட்டம் ஷென்சென், குவாங்டாங், சீனா 518128
  • மின்சார சக்கர நாற்காலி சார்ஜர்

    மின்சார சக்கர நாற்காலிகள் கையேடு சக்கர நாற்காலிகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகின்றன, பேட்டரி டிரைவ் தொகுதிகள், கட்டுப்பாட்டு தொகுதிகள் மற்றும் சார்ஜர்கள் போன்ற கூறுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோர்கள் என மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்துவதால், அவர்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத போக்குவரத்து சாதனமாக மாறியுள்ளது.மின்சார சக்கர நாற்காலிகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வகையான ஆற்றல் பேட்டரிகள் உள்ளன, ஈய-அமில பேட்டரிகள் மற்றும் லித்தியம் பேட்டரிகள்.இதை ரீசார்ஜ் செய்து மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம், மேலும் அறிவார்ந்த கட்டுப்பாட்டு நெம்புகோலைப் பயன்படுத்தி மின்சார சக்கர நாற்காலியின் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம். பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் மின்சார சக்கர நாற்காலி 24V2A லீட்-அமில பேட்டரி சார்ஜர், மின்சார சக்கர நாற்காலி 24V5A லீட்-அமில பேட்டரி சார்ஜர், மின்சார சக்கர நாற்காலி 24V7A லீட்-அமில பேட்டரி சார்ஜர் மற்றும் மின்சார சக்கர நாற்காலி 29.4V2A லித்தியம் பேட்டரி சார்ஜர், மின்சார சக்கர நாற்காலி 29.4V5A லித்தியம் பேட்டரி சார்ஜர், 9. லித்தியம் பேட்டரி சார்ஜர்