ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર ચાર્જર

ઇલેક્ટ્રીક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ વારંવાર ફળદ્રુપ કરવા, જંતુઓને મારવા અને પાકને જંતુમુક્ત કરવા માટે થાય છે. ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયરને નેપસેક સ્પ્રેયર અને ટ્રોલી મોબાઈલ સ્પ્રેયરમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ડ્રાઇવિંગ બેટરીના પ્રકાર અનુસાર, તેને લીડ-એસિડ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર અને લિથિયમ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયરમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે 12V લીડ-એસિડ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર અને 12V લિથિયમ બેટરી ઇલેક્ટ્રીક સ્પ્રેયર તેમજ મોટા 24V લિથિયમ બેટરી ઇલેક્ટ્રીક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ થાય છે. Xinsu ગ્લોબલ ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર ચાર્જર વિશાળ બજાર ધરાવે છે, 12V1A લીડ-એસિડ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર ચાર્જર, 12V2A લીડ-એસિડ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર ચાર્જર, 12V1A લિથિયમ ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર ચાર્જર, 12V2A લિથિયમ ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર ચાર્જર, Xinsu ગ્લોબલ ચાર્જર, લિથિયમ ઇલેક્ટ્રિક સ્પ્રેયર ચાર્જર, લિથિયમ ચાર્જર, લિથિયમ 2. કોરિયા, જાપાન, ઇટાલી, ફ્રાન્સ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને અન્ય દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવે છે. અમારી પાસે KC, KCC, UL, CE, PSE અને અન્ય સલામતી પ્રમાણપત્રો છે.