ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಚಾರ್ಜರ್

ಬ್ಯಾಟರಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳಂತಹ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಮುಂತಾದ ಅಂಗವಿಕಲರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೀಸ-ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು. ಇದನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ 24V2A ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ 24V5A ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ 24V7A ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ 29.4V2A ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ 29.4V5A ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್