විදුලි ඉසින චාජර්

විද්‍යුත් ඉසින යන්ත්‍ර බොහෝ විට පොහොර යෙදීමට, කෘමීන් විනාශ කිරීමට සහ භෝග විෂබීජහරණය කිරීමට යොදා ගනී.විදුලි ඉසින යන්ත්‍ර නැප්සැක් ඉසින සහ ට්‍රොලි ජංගම ඉසින ලෙස බෙදා ඇත.රියදුරු බැටරි වර්ගය අනුව, ඒවා ඊයම් අම්ල බැටරි විදුලි ඉසින සහ ලිතියම් බැටරි විදුලි ඉසින ලෙස බෙදා ඇත.සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වන්නේ 12V ඊයම් අම්ල බැටරි විද්‍යුත් ඉසින සහ 12V ලිතියම් බැටරි විද්‍යුත් ඉසින, මෙන්ම විශාල 24V ලිතියම් බැටරි විද්‍යුත් ඉසින ය.Xinsu ගෝලීය විද්‍යුත් ඉසින චාජරය විශාල වෙළඳපොලක් හිමිකර ගනී, 12V1A ඊයම්-ඇසිඩ් බැටරි විද්‍යුත් ඉසින චාජරය, 12V2A ඊයම්-අම්ල බැටරි විද්‍යුත් ඉසින චාජරය, 12V1A ලිතියම් විද්‍යුත් ඉසින චාජරය, 12V2A ලිතියම් විද්‍යුත් ඉසින චාජරය, 24V2A ලිතියම් විද්‍යුත් ඉසින චාජර්, 24V2A ලිතියම් විදුලි ඉසින චාජරය, Xray spray G5A ලිතියම් ආරෝපණය කොරියාව, ජපානය, ඉතාලිය, ප්‍රංශය, එක්සත් ජනපදය සහ වෙනත් රටවලට අපනයනය කෙරේ.අපට KC, KCC, UL, CE, PSE සහ වෙනත් ආරක්ෂණ සහතික ඇත.