පැති තීරුව වම්

අමතන්න

 • 3 වන මහල, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, C දිස්ත්‍රික්කය, 108 හොන්ගු පාර, Yanluo වීදිය, Baoan දිස්ත්‍රික්කය Shenzhen, Guangdong, චීනය 518128
 • සමාගම් ඉතිහාසය

  Xinsu ගෝලීය ඉතිහාසය

  ISO 9001 සහතිකය සහිත බැටරි චාජර් සහ ස්විචින් බල සැපයුම් නිෂ්පාදකයා

  2007: Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (HK & CN)

   

  2010: Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (UK)

   

  2012:Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (USA)

   

  2015:Dongguan Xinsu Global Electronic Co., Ltd. (CN)

   

  2017:Xinsu Hangcheng බල සැපයුම් කර්මාන්ත ශාලාව (CN)

   

  2018:Xinsu Global spol sro (EUR)